Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu:

TEKNOVEN Sp.z o.o. MAGAZYNY VENA
SIKORSKIEGO 19
16-060 ZABŁUDÓW
Polska

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2014 poz. 827.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2.W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy się z nami skontaktować. Sklep nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym (pobraniem).Zgodnie z prawem Ustawa z dnia 25 grudnia 2014 r - firm nie dotyczy.

3. Koszt zwrotu przedmiotu (przesyłki kurierskiej) do sprzedawcy ponosi kupujący (konsument).

4. Nie odebranie przesyłki (zakupionego przedmiotu), będzie skutkowało obciążeniem klienta kwotą wysyłki w 2 strony (do klienta i od klienta). Nie odebranie przesyłki kurierskiej stanowi niedotrzymanie warunków umowy kupana-sprzedaży zawartej na odległość- nie doszła do skutku z winy klienta.